Mga Post

Hanggang Saan Ka Dadalhin ng Iyong mga Salita?

Here Comes the Sun!

She's Back!!!

Paano ba maging Normal? Nakatanggap Ka na ba ng Isang Mahiwagang Regalo?

Short Notes...

Don't Ask Me Why...

Huli man daw... ikatuTUWA mo pa rin! :)

Ang Pamilyar na Init at Ang Hilig kong Makikain