Mga Post

"Halina sa Luneta!" :)

About Compliments and Being Stranded. (Maka-title lang ng english, yey!)

CRATER :)

"Naramdaman mo na rin ba ang ganitong klaseng eksena?"

"Ayokong magpaka-super hero."