Mga Post

disyembre 2018, ikalawang linggo

disyembre 2018, unang linggo

nobyembre 2018, ikatlong linggo

nobyembre 2018, ikalawang linggo

memampalaya

edX

maaliging alibi

gravy

“Iba talaga ang mga bata ngayon eh,”

"Struggle is real!"

"...gravity si ate gurl,"

G A L A

hideout

ART PROTIS | Federico Aguilar Alcuaz

2018 07 12