Mga Post

"Magpapayong na lang muna..."

topaz 01: "...nagbaon ako ng acetone!"

"– lahat na lang gustong isalaysay; itatala kahit pa maliliit na bagay."

dagli 12: spaghetti

dagli 11: "hindi ako stick to one..."

"– si Berto, si Portia at si Ulo."

"Pagmulat ng mata, langit nakatawa sa..."