Mga Post

"sa ngalan ng ‘partial requirement’..."

"Anong pinagkaiba?"

"...daan patungong langit."

"Magsasabit ako ng medyas sa krismas."

"sopas na punong-puno ng magic..."

"...seryoso ka ba sa tanong mo?”

"...magpapak ka na lang ng BreadStix at Eggnog."

"...isipin mo na lang na ‘tomorrow is another day’ bilang pampalubag loob sa iyong nakaraan."