Mga Post

Kahit saan mapunta, may magsasabing “Hi Sir!”.

09 at 23

"and"

umaasa-kind-of-thinking

...ang titik M.