Mga Post

Ano naman kaya ang maiisip mo kung sila ang kasabay mong kumain?... Ang sa akin ay ito -

Syempre, dapat meron ding part 2.

"...kinalalawitan ng mga bumbilya."

Mabuti pa ang masking tape may thoughts to ponder.

Parang mas ok pa kung wala na lang itong pamagat. Pero lalagyan ko na lang ng kahit na ano. Kasi... sayang.

“Cold, cold water bring me around…"

"sa ngalan ng ‘partial requirement’..."

"Anong pinagkaiba?"

"...daan patungong langit."

"Magsasabit ako ng medyas sa krismas."

"sopas na punong-puno ng magic..."

"...seryoso ka ba sa tanong mo?”

"...magpapak ka na lang ng BreadStix at Eggnog."

"...isipin mo na lang na ‘tomorrow is another day’ bilang pampalubag loob sa iyong nakaraan."

TICTAC

"Bakit ang tahimik mo?"

"...pagkatapos ng sembreak na ito, magpapakilala ulit ko."