Mga Post

"For commercial purposes only?"

KORNI ideas?...

"... baka nasa nilalaman ng iyong puso." (God is NOT a genie)

On My Own POV :)

Mahirap bang Matuto mula sa Ibang Tao?

Kalam ng Kaluluwa

Panahon at Damdamin

Lagi bang may RAINBOW after the RAIN?

SAYUKI

"...because of gravity."