Mga Post

Ano naman kaya ang maiisip mo kung sila ang kasabay mong kumain?... Ang sa akin ay ito -

Syempre, dapat meron ding part 2.

"...kinalalawitan ng mga bumbilya."

Mabuti pa ang masking tape may thoughts to ponder.

Parang mas ok pa kung wala na lang itong pamagat. Pero lalagyan ko na lang ng kahit na ano. Kasi... sayang.

“Cold, cold water bring me around…"