Mga Post

"...from haggard to HAGGARD!" :)

"Wag matakot ma-guidance." :)

"...book review ba ‘to?"

BANGAG

Chips!

"Higit pa sa blooming..."

"...Ma'am Keps!"

"...bagsik ng kubeta."

"There's a hole in my soul... Can you fill it?"