Mga Post

KALIWETE

Panunuod ng pelikula, pangungumusta at ang public school.

Hapag-Kainan

ROOMMATE

(5/5). Isang maagang kuwento, ang mahapding papaya soap, at isang mahabang araw.

(4/5). Panis na kanin, pagtatapos ng 'Da Perks', pagsisimba at ang mga misa sa tv.

(3/5). Pagbabasa ng 'Da Perks', panunuod ng Convergence, ang sirang keyboard at ang buhay na 'no internet'.

(2/5). Ang pagsulat ni Charlie, pagpako sa krus, ang pag-iisip ng Diyos at ang wakas ng mundo.

(1/5). Pagka-miss sa blog, semana santa, mga pari at ang nakabuburyong na buhay.