Mga Post

TICTAC

"Bakit ang tahimik mo?"

"...pagkatapos ng sembreak na ito, magpapakilala ulit ko."

ESSAY

Minsan, pwede na rin ang kahit na anong pamagat. Wala eh :)

"...kahit walang popcorn at drinks."

“But then sex, beer, food…"

"…and mudra saves the day!!! Hooray!!!"