Mga Post

#feels 02 : ang ma-effort na feeling

"It was just like a movie; it was just like a song..."

dagli 02

dagli 01

The VERSATILE BLOGGER AWARD 2016: At Ang Aking Mga Kwentong FIRSTs

#feels 01

anekdota ng katam...

Foreword Reading

nito lang new year's eve...