"Nothing is perfect. Life is messy." - Hugh Mackay


                1. Wax.
                2. Baso.
                3. Relos.
                4. Pulbos.
                5. Manila paper.
                6. Kaleidoscope.
                7. Plastik ng mercury.
                8. Isang sheet ng project plan.
                9. Head and shoulders shampoo.
                10. 3-in-1 cleaning kit (para sa netbook).
                11. Hello Kitty loot bag (empty na), mula sa bday.
                12. Multi-purpose disinfecting solution (para sa contact lens).

                And many more kalat to mention…

                A lot of people (I mean some or few na lang lol) think I am an organized person.
                But the truth is…

                Oo na… ako na ang makalat.

Mga Komento

Mag-post ng isang Komento