Jasper 02: next time :)


                Homeroom (2017 06 16)

                Ang una ko talagang naisip gawin sa aming homeroom ay magpa-survey at humingi sa kanila ng opinyon tungkol sa paggamit ng red ballpen ng mga teachers sa pagtsi-check ng kanilang mga output. May article kasi akong nakita na nagbibigay ng suggestion na mas mainam daw ang paggamit ng green ballpen (pero actually di ko pa nababasa lol), narinig ko rin na ibinalita ito sa tv.

                Kung hindi man iyon, ang pangalawa kong naisip ay magkaroon kami ng isang group discussion sa isang bagay na maaari nilang pakinabangan; naisip kong pag-usapan namin ang isa sa mga video na meron sa The School of Life sa youtube. Halimbawa yung usapin sa paano ba maging mas confident, o kaya ay mapataas ang self-esteem o kahit na ano pang topic na may pakinabang sa kanila na hindi masyadong napag-uusapan o nabibigyan pansin sa mga regular na subjects na meron sila ngayon.

                Ngunit sakto naman na nagkaroon ako ng task sa scilab. Kailangan mailabas ang lahat ng gamit sa stock room dahil aayusin na iyon. Kaya kinailangan ko ang kanilang tulong para magawa ang task. Mabuti na lang at wala pa akong nabanggit tungkol sa gagawin namin sa homeroom kaya hindi naman ako nabigo sa kanila.

                Ang nakakatuwa pa, halos lahat talaga sila ay may naitulong at nagawa. Kahit pa paglilipat lang ng gamit ang task namin, sila na yung nag-volunteer na magpunas sa mga lamesa, mga bintana, walisan ang stockroom, pati na magdilig ng halaman. Sana ay lagi silang ganun, lalo na paniguradong hindi ito ang huling pagkakataon na kakailanganin ko ang tulong nila.

                Kaya sa susunod na homeroom na lang namin gagawin ang naisip ko.Mga Komento

Mag-post ng Komento