just like those big photographs...


(sa likod) Denise at Ako, (sa harap) Neri, Eldie at Dranreb.

Isang malaking room na pupunuin ko ng mga black and white pictures.
Just like those big photographs I have seen in the museum.

So that when life seems so weary,
You can just walk inside that room
And instantly recall the many moments when you were happy.


Mga Komento

Mag-post ng Komento