Mga Post

memampalaya

edX

maaliging alibi

gravy

“Iba talaga ang mga bata ngayon eh,”

"Struggle is real!"

"...gravity si ate gurl,"

G A L A

hideout

ART PROTIS | Federico Aguilar Alcuaz

2018 07 12

hindi pito, hindi lima... anime! :)

21